Het bestuur van TESO bestaat uit een Raad van Commissarissen en een directie die bestaat uit twee directeuren. Als Naamloze Vennootschap valt TESO onder het wettelijke regime van de structuurvennootschap.  De Raad van Commissarissen, van vijf leden in totaal, houdt het toezicht en adviseert. De commissarissen worden benoemd door de ruim 3.100 aandeelhouders, van wie de meesten op Texel wonen en veelal zelf gebruiker zijn van de veerdienst.

Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders leggen directie en Raad van Commissarissen verantwoording af voor het gevoerde beleid. Zij informeren de aandeelhouders over de bedrijfsontwikkeling en de aandeelhouders kunnen specifieke zaken aan de orde te stellen.
De directie stuurt het stafteam aan, dat zich bezighoudt met de veerverbinding, en alles wat daarbij hoort: operationele taken, technische zaken, de horeca en administratieve werkzaamheden.

TESO staat voor transparantie: hieronder kunt u onze jaarcijfers en diverse overige bestuurlijke gegevens downloaden. TESO hanteert vrijwillig de regels zoals opgesteld voor beursgenoteerde vennootschappen door de onafhankelijke commissie-Tabaksblat.

Wie zijn wij?

Raad van Commissarissen en directie

Jaarverslagen

TESO staat voor transparantie. Bekijk hier onze jaarverslagen

TESO Journaal

Magazine voor aandeelhouders en voor iedereen met interesse in het reilen en zeilen van onze veerdienst

Publicaties en onderzoeken

Hier vindt u publicaties en onderzoeken van TESO