Vervoersvoorwaarden en informatie

Als u met TESO reist, moet u zich in de veerhavens en aan boord van onze schepen houden aan de Algemene Veerboot- en Beurtvaartcondities. De Stichting Vervoeradres heeft deze vervoersvoorwaarden gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank in Amsterdam en in Rotterdam.

Download de Algemene Veerboot- en Beurtvaartcondities bij de Stichting Vervoeradres

Hierin staat onder meer dat TESO en haar medewerkers bij schade aan bagage, aan voertuigen en aan de goederen die daarmee worden vervoerd niet aansprakelijk zijn. Reist u met TESO,  dan gaat u akkoord met onze voorwaarden. Houdt u zich niet aan de aanwijzingen en voorschriften, dan mogen onze medewerkers u de toegang tot de veerhavens en de veerboten ontzeggen.

Hieronder kunt u de vervoers- en verkoopvoorwaarden downloaden. In geval van strijd tussen de voorwaarden en de Algemene Veerboot- en Beurtvaartcondities, prevaleren de algemene voorwaarden van N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming.

> Download de voorwaarden van TESO