Via deze website stellen wij informatie beschikbaar over de diensten die TESO-bootdienst verricht.

Wij besteden de uiterste zorg aan om u als bezoeker voortdurend te voorzien van actuele, juiste en volledige informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. TESO-bootdienst is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bezoeken van deze site of voor schade door een wijziging, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie, alsmede technische storingen. Ook geeft TESO-bootdienst geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website beschikbaar zijn en aanvaardt met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op de website teso.nl behoren toe aan TESO-bootdienst.

Het is niet toegestaan om (delen van) onze webpagina's via i-frames of andere applicaties en toepassingen op andere sites te plaatsen.

Alle bepalingen en voorwaarden van TESO-bootdienst zijn van toepassing.