Raad van Commissarissen en directie

Het bestuur van TESO bestaat uit een Raad van Commissarissen en een directie die bestaat uit één directeur. Lees hieronder wie dat zijn.

Raad van Commissarissen en directie - Van links naar rechts: Steven Bakker, Patrick Poelmann, Franck van den Broeck, Jan Dogger, Maartje Duin en Cees de Waal

drs. Franck van den Broeck (President-commissaris)

Geboortedatum en -plaats: 25-04-1965, Arnhem.
Commissaris vanaf 2009, aftredend (en herkiesbaar) in 2021.

De heer Van den Broeck is directeur-bestuurder van de Stichting Camphillgemeenschap Maartenhuis alsmede directeur-aandeelhouder van een organisatie-advies en management bureau en in die hoedanigheid houder van een aandeel van fl. 25,= in de vennootschap.

Steven Bakker RA

Geboortedatum en -plaats: 22-05-1968, Texel.
Commissaris vanaf 2015, aftredend (en herkiesbaar) in 2023.
Houder van een aandeel van fl. 25,=  in de vennootschap. 

De heer Bakker is werkzaam bij het Ministerie van Financiën onderdeel Belastingdienst Grote Ondernemingen. 
Nevenfuncties: gastdocent Nyenrode Business Universiteit, gastdocent Fiscaal Instituut van de Universiteit van Tilburg en penningmeester van de Stichting Samen één Texel.   

mr. Jan Dogger

Geboortedatum en -plaats: 13-11-1949, Texel.
Commissaris vanaf 2004, aftredend in 2021.
Houder van een aandeel van fl. 5,= in de vennootschap.

De heer Dogger is tot 1 juli 2013 werkzaam geweest als notaris te Den Burg. 
Momenteel vervult de heer Dogger geen nevenfuncties.

Patrick Poelmann

Geboortedatum en -plaats: 06-02-1954, Bussum.
Commissaris vanaf 2012, aftredend (en herkiesbaar) in 2020.

De heer Poelmann was van 2007 tot 2019 dijkgraaf bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, van 2003 tot 2007 lid van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en van 1998 tot 2003 directeur van Rederij Clipper Stad Amsterdam. Daarvoor was hij in verschillende functies 17 jaar werkzaam bij de afdeling Economische Zaken en Havenaangelegenheden van de gemeente Amsterdam. Hij is geen houder van een aandeel in de vennootschap.

Nevenfuncties: voorzitter Nederlandse Jury Blauwe Vlag, onafhankelijk voorzitter van maatschappelijke klankbordgroep Beheer Oostvaardersplassen in opdracht van Provincie Flevoland, lid raad van toezicht Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, voorzitter Stichting Henry Hudson 500, voorzitter Nederlandse Gemalenstichting, lid raad van advies van project Docking The Amsterdam, lid comité van aanbeveling Huizer Havendag, vicevoorzitter van het bestuur van Stichting Huizer Botters.

Ing. Maartje Duin

Geboortedatum en -plaats: 20-06-1978, Texel.
Commissaris vanaf 2018, aftredend (en herkiesbaar) in 2022.

Mevrouw Duin is woonachtig in Den Burg en is houder van een aandeel van fl. 25,=  in de vennootschap. Mevrouw Duin is werkzaam als adviseur beheer watersystemen bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.  

Nevenfunctie: Secretaris Jonge Bestuurders Texel.

mr. drs. Cees de Waal (directie)

Geboortedatum: en -plaats: 12-08-1973, Texel.
In dienst vanaf 1 januari 2008.
Houder van een aandeel van fl. 25,= in de vennootschap.

Nevenfuncties: lid raad van toezicht Stichting VVV Texel Promotie, bestuursvoorzitter Stichting Opleidingen Zoute Veren, secretaris Stichting Vrienden van Luchtvaartterrein Texel en voorzitter van de stichting de Rede van Texel Live. 

Coronavirus: diverse maatregelen van kracht. Kijk hier voor meer informatie.