Raad van Commissarissen en directie

Het bestuur van TESO bestaat uit een Raad van Commissarissen en een directie die bestaat uit twee directeuren. Lees hieronder wie dat zijn.

drs. Franck van den Broeck (President-commissaris)

Geboortedatum en -plaats: 25-04-1965, Arnhem.

Commissaris vanaf 2009, aftredend (en niet herkiesbaar) in 2025.

De heer Van den Broeck is directeur-bestuurder van de Stichting Camphillgemeenschap Maartenhuis alsmede directeur-aandeelhouder van een organisatie-advies en management bureau en in die hoedanigheid houder van een aandeel van fl. 25,= in de vennootschap.

Steven Bakker RA

Geboortedatum en -plaats: 22-05-1968, Texel.
Commissaris vanaf 2015, aftredend (en herkiesbaar) in 2023.
Houder van een aandeel van fl. 25,=  in de vennootschap. 

De heer Bakker is werkzaam bij het Ministerie van Financiën onderdeel Belastingdienst Grote Ondernemingen. 

Nevenfuncties: lid van de landelijke coördinatiegroep verrekenprijzen, gastdocent Fiscaal Instituut van de Universiteit van Tilburg en voorzitter van de Stichting Samen één Texel.

Corrie Setz

Geboortedatum en -plaats: 7 mei 1970 te Groningen.
Commissaris vanaf 2022, aftredend (en herkiesbaar) in 2025.
Geen houder van een aandeel in de vennootschap.

Mevrouw Setz is werkzaam als rector-bestuurder van OSG De Hogeberg. 
Momenteel vervult mevrouw Setz geen nevenfuncties.

Patrick Poelmann

Geboortedatum en -plaats: 06-02-1954, Bussum.
Commissaris vanaf 2012, aftredend (en herkiesbaar) in 2024.
Geen houder van een aandeel in de vennootschap.

De heer Poelmann was van 2007 tot 2019 dijkgraaf bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, van 2003 tot 2007 lid van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en van 1998 tot 2003 directeur van Rederij Clipper Stad Amsterdam. Daarvoor was hij in verschillende functies 17 jaar werkzaam bij de afdeling Economische Zaken en Havenaangelegenheden van de gemeente Amsterdam. Hij is geen houder van een aandeel in de vennootschap.

Nevenfuncties: voorzitter Nederlandse Jury Blauwe Vlag, lid raad van toezicht Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, voorzitter Stichting Henry Hudson 500, voorzitter Nederlandse Gemalenstichting, lid raad van advies van project Docking The Amsterdam.

Ing. Maartje Duin

Geboortedatum en -plaats: 20-06-1978, Texel.
Commissaris vanaf 2018, aftredend (en herkiesbaar) in 2026.
Houder van een aandeel van fl. 25,=  in de vennootschap.

Mevrouw Duin is werkzaam als adviseur beheer watersystemen bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
Momenteel vervult mevrouw Duin geen nevenfuncties.

mr. drs. Cees de Waal (directie)

Geboortedatum en -plaats: 12-08-1973, Texel.
In dienst vanaf 1 januari 2008.
Houder van een aandeel van fl. 25,= in de vennootschap.

Nevenfuncties: Stichting VVV Texel Promotie, Stichting Opleidingen Zoute Veren, Stichting Vrienden van Luchtvaartterrein Texel, Stichting de Rede van Texel Live, Klankbordgroep Toeristisch Toekomstplan Texel, Texels Ondernemers Platform (vertegenwoordiging bereikbaarheidsdossier),
Klankbordgroep Waddenfonds.

Mario Prak (directie)

Geboortedatum en -plaats: 6 april 1960 te Amsterdam.
In dienst vanaf 1 augustus 2023.
Geen houder van een aandeel in de vennootschap.

Momenteel vervult de heer Prak geen nevenfuncties.