TESO vaart dagelijks door het Waddengebied. De Waddenzee is een werelderfgoed, een prachtig natuurgebied, maar ook kwetsbaar en daarom willen wij hier zorgvuldig mee omgaan. Door een duurzame bedrijfsvoering willen we bijdragen aan het behoud van de natuurlijke rijkdom van dit aantrekkelijke gebied.

 

 

TESO kijkt verder dan vandaag en morgen. We gebruiken bijvoorbeeld milieu- en klimaatvriendelijkere brandstoffen. Verder maken we gebruik van groene walstroom van TexelEnergie. De Texelstroom vaart op gas in combinatie met batterijen en wekt met 462 zonnepanelen op het topdek zelfs varend haar eigen energie op. Op die manier verbruiken we per voertuig dat we overzetten 22% minder energie dan met de Dokter Wagemaker.

Reductie emissies

De uitstoot van stikstofoxide van de Texelstroom is ruim de helft minder dan van de Dokter Wagemaker. En dat is belangrijk want dit is een vervelend stofje dat smog veroorzaakt, de ozonlaag aantast en het broeikaseffect versterkt. Met name dankzij het varen op CNG is de uitstoot van roet en fijnstof met ruim 40% afgenomen ten opzicht van de Dokter Wagemaker. Bijkomend (milieu)voordeel van CNG ten opzicht van diesel is dat de brandstoflevering geschiedt via een vaste leiding, in plaats van met bunkerboten.

Milieuvriendelijk afmeersysteem

Sinds 2013 maakt TESO gebruik van een milieuvriendelijk afmeersysteem, dat ook wel automooring wordt genoemd. Met dit afmeersysteem houden robots de veerboot met zuignappen op zijn plaats in de haven, zodat de voortstuwing tijdens het laden en lossen uit kunnen. Dankzij het systeem verbetert de luchtkwaliteit in het Waddengebied en bespaart TESO maandelijks 10.000 liter aan brandstof.

Besparing door nanotechnologie

Om nog meer brandstof te besparen, voegen we een kleine hoeveelheid van het additief XMILE toe aan de dieselolie. XMILE is een product dat met nanotechnologie enzymen wint uit boombladeren. Het is van oorsprong een natuurlijk additief met een biochemische werking. XMILE zorgt voor een betere verbranding van de brandstof in de cilinders van de dieselmotoren. Daarmee besparen we op jaarbasis ongeveer 140.000 liter dieselolie. Naast deze vermindering in het brandstofverbruik, verminderen we hiermee ook nog eens de uitstoot van CO2 met 6 procent én reduceren we de uitstoot van de NOx en CO (koolmonoxide) met respectievelijk 9 en 32 procent, en de uitstoot van roetdeeltjes zelfs met 40 procent. Minder NOx, CO en roet is belangrijk voor nu, minder CO2 is vooral van belang voor toekomstige generaties. TESO streeft met het gebruik van XMILE naar een duurzame leefwereld voor nu en in de toekomst.

Groene walstroom

Onze schepen werken met groene walstroom. Groene walstroom betekent dat de havendieselgenerator, die ervoor zorgt dat het schip tijdens het nachtelijk verblijf in de haven op Texel van stroom wordt voorzien, niet langer aan hoeft te staan. Dit wordt overgenomen door groene walstroom die geleverd wordt door TexelEnergie. Groene walstroom is een duurzame oplossing met verschillende voordelen. We besparen brandstof, en dat leidt tot minder uitlaatgassen. Hierdoor is er tijdens het nachtelijk havenbedrijf geen sprake van roetdeeltjes en fijnstof.

Zonnepanelen

Dankzij 700 m2 aan zonnepanelen op het bovendek van de Texelstroom bespaart TESO jaarlijks 41.500 liter diesel. Gedurende de inzetperiode van dit schip levert dit een totale besparing op van ruim 1.000.000 liter diesel

Schepen en zeeonderzoek

Met onze schepen dragen we ook bij aan zeeonderzoek. Dat doen we in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). De TESO-schepen varen vele malen per dag over het Marsdiep. Dat biedt een ideale kans om gegevens te verzamelen over de Waddenzee en het Marsdiep, zonder dat het NIOZ zelf elke dag met een boot uit hoeft te varen. Op en onder de TESO-boten zitten instrumenten waarmee het NIOZ gegevens verzamelt. Hier onder een aantal voorbeelden van dit onderzoek:

Akoestische dopplerstromingsprofielmeter

De dopplerstromingsprofielmeter meet met geluidssignalen de richting en de snelheid van het water op verschillende dieptes. Daarmee kan tegelijk een schatting worden gemaakt van de hoeveelheid slib dat in het water zweeft en kan het reliëf van de bodem onder de veerboot in kaart worden gebracht. Met deze gegevens kunnen onderzoekers van het NIOZ redelijk nauwkeurig vaststellen hoeveel water en slib er wordt uitgewisseld tussen de Noordzee en de Waddenzee. Een van de resultaten van het onderzoek is de ontdekking dat er twee tot drie meter hoge zandduinen door het Marsdiep lopen.

Sensoren om temperatuur en zoutgehalte te meten

Met de sensoren onder de veerboten kunnen de temperatuur en het zoutgehalte in de zee worden gemeten. Het blijkt dat er zeer grote variaties kunnen zijn in de temperatuur en het zoutgehalte van het water, zelfs tijdens een enkele overtocht.

Lichtmeters om de hoeveelheid plankton te meten

Vijf lichtmeters meten de kleur van het zeewater, van de hemel en van het ingestraalde zonlicht (zogenoemde hyperspectrale radiometers). Door de kleur van het zeewater te meten, kan de hoeveelheid zwevende stof en plankton worden bepaald: plankton kleurt het water groen, afgestorven plankton kleurt het water bruin.

Wilt u meer weten over de metingen en waarom deze meetgegevens belangrijk zijn? Lees dan verder op de website van het NIOZ.

> www.nioz.nl

Online een e-ticket kopen

Koop alvast een ticket voor de boot naar Texel.

Geschiedenis

De geschiedenis van TESO