Benoeming Mario Prak in tweehoofdige directie TESO

Per 1 september start Mario Prak als directeur in een tweehoofdige directie bij TESO.

Prak heeft een achtergrond in de nautische sector en is werkzaam geweest voor projecten en bedrijven in de scheepsbouw, offshore-industrie en bij havenontwikkelingen waar hij diverse eindverantwoordelijke posities heeft bekleed. Momenteel is Prak werkzaam als projectleider van een nieuwe havenontwikkeling op Saba.

Uitbreiding directie

Met de uitbreiding van de directie van een éénhoofdig directiemodel naar een tweehoofdig collegiaal bestuur bereidt TESO zich voor op de nabije toekomst. Deze uitbreiding is noodzakelijk vanwege de huidige omvang van de organisatie, toegenomen omgevingscomplexiteit, continuïteit van bestuur en de daarmee samenhangende beoogde verdere professionalisering van de onderneming.

Mario Prak en Cees de Waal vormen per 1 september gezamenlijk de directie. Beide zijn verantwoordelijk voor het strategische beleid met daarnaast een eigen portefeuille. De Waal zal primair verantwoordelijk zijn voor externe vertegenwoordiging en stakeholdermanagement, communicatie, financiën en juridische zaken. Prak wordt verantwoordelijk voor de interne organisatie (operatie, techniek en horeca), HR en duurzaamheidsinitiatieven.