Rijkswaterstaat plaatst netten tegen vallende brokjes beton in veerhavens Texel en Den Helder

Rijkswaterstaat brengt vanaf maandag 22 januari netten aan rondom de betonconstructies van de aanlandingen in de veerhavens van Texel en Den Helder. Met het aanbrengen van de netten wordt het risico op vallende brokjes en gruis uit het beton verminderd. Uit recente inspecties is gebleken dat het beton op diverse plekken niet meer in goede staat is. Eerdere maatregelen zoals het afkloppen of opvullen van het beton hebben onvoldoende resultaat gehad. De netten blijven hangen tot de aanlandingen in de veerhavens over een aantal jaren vervangen worden. Het bevestigen van de netten zal geen hinder geven voor reizigers en de dienstregeling.

Uit inspecties is gebleken dat het beton op diverse plekken van beide aanlandingen niet meer in goede staat is. Dit komt voornamelijk door de ouderdom van de constructies en al bestaande schades. Hierdoor zijn er recent brokjes beton uitgevallen. Voor de veiligheid van de veerdienst, het personeel en de reizigers zijn er in december afzettingen geplaatst en is er een onderzoek gestart naar het herstel van het beton. Uit dit onderzoek blijkt dat er op meerdere plekken in beide veerhavens sprake is van een verhoogd risico op loskomend beton. Ook blijkt uit het onderzoek dat maatregelen zoals het grootschalig afkloppen van beton of het opvullen van beton tot onvoldoende resultaat leiden en het risico niet geheel wegnemen. De veiligheid van de betonconstructie is hierbij niet in het geding.

Om te voorkomen dat er nog brokjes en gruis uit het beton kunnen vallen, wordt daarom vanaf maandag 22 januari 2024 ongeveer 7.000 m2 aan fijnmazig net strak tegen de betonconstructies gespannen. Deze netten worden regelmatig gecontroleerd, waarbij eventuele brokstukjes worden verwijderd en mogelijke beschadigingen aan het net gerepareerd. De werkzaamheden beginnen in de veerhaven van Den Helder en worden vervolgens uitgebreid naar Texel. Naar verwachting duurt het bevestigen van de netten zo’n 4 weken. In principe blijven de netten hangen totdat de aanlandingen in de veerhavens over een aantal jaren vervangen worden.

De aanlandingen van de veerverbinding tussen Texel en Den Helder zijn einde technische levensduur. Daarom gaat Rijkswaterstaat deze aanlandingen in de veerhavens van Texel en Den Helder vervangen. Zodat de veerverbinding ook in de toekomst gegarandeerd blijft. Gedurende deze periode houdt Rijkswaterstaat de veerverbinding met levensduur verlengend onderhoud in stand. Rijkswaterstaat werkt hierin nauw samen met betrokken partners uit regio zoals: TESO, gemeente Texel, gemeente Den Helder en provincie Noord-Holland.


Meer informatie
Meer informatie over de werkzaamheden aan de veerverbinding en de vervanging in de toekomst is te vinden op: https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/waddenzee-onderhoud-veerhavens-texel-den-helder. Weg- en vaarweggebruikers kunnen voor meer informatie ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat (0800-8002) of contact opnemen via social media (X/Facebook/Instagram @Rijkswaterstaat).