Project TESO-paviljoen op stoom

Opnieuw kan de vlag uit bij Maritiem- en Juttersmuseum Flora. Want na STIFT, Texelfonds en Nederlands Binnenvaart Bureau heeft ook het Waddenfonds een financiële bijdrage toegezegd voor de museale inrichting van het TESO-paviljoen. In het paviljoen, met als blikvanger het stuurhuis van de voormalige en tweede dubbeldekker ms. Schulpengat, is volgend jaar een schitterende tentoonstelling over de veerdienst te zien én is er voor de bezoekers met zeebenen een spannende experience.  

Museum Flora presenteert de bezoekers straks, in het van ver herkenbare TESO-paviljoen, een multimediale familietentoonstelling over Texels Eigen veerdienst. Een tentoonstelling die de bezoekers laat beleven hoe de eilanders ruim 100 jaar geleden hun eigen veerboot kochten, vanaf dat moment baas op eigen eiland werden en het zo voor elkaar kregen dat de overtocht niet langer een belemmering vormde maar juist mogelijkheden bood voor Texel en Texelaars.

Afgelopen dinsdag maakte het Waddenfonds bekend € 50.000 beschikbaar te stellen voor de totstandkoming van deze tentoonstelling met experience. Opnieuw een mooi bericht. Na STIFT, het Nederlands Binnenvaart Bureau en het Texelfonds is het Waddenfonds de vierde partij die definitief een financiële bijdrage heeft toegezegd. Vier verschillende partijen die allemaal vanuit een totaal verschillende achtergrond en expertise hun steentje bijdragen en het project omarmen. 

Daarmee is de realisatie van de multimediale beleving in het TESO-paviljoen weer een stapje dichterbij. 

Ondertussen werkt het museum in samenwerking met TESO, architect en tentoonstellingsontwerper verder aan het uitwerken van de plannen om als alles meezit voor de zomer van 2022 de deuren van het paviljoen te openen voor publiek.