TESO legt basis voor duurzame bereikbaarheid Texel

De volgende nieuwe TESO veerboot komt rond 2033 in de vaart. Om als veerdienst in de toekomst een optimale bereikbaarheid van het eiland te kunnen blijven garanderen, op een zo duurzaam mogelijke manier, overweegt TESO om dan te investeren in een volledig elektrisch voortgestuwde veerboot. Een zero-emissie veerboot.

De hybride veerboot Texelstroom was bij de ingebruikname in 2016 één van de duurzaamste veerboten ter wereld. Bij de investering in de volgende veerboot kiest TESO opnieuw voor een zo’n schoon mogelijke vaart met zo min mogelijk schadelijke uitstoot. Daarbij kijkt TESO meer dan 10 jaar vooruit en worden voorbereidingen hiervoor al in gang gezet. Sinds 2020 is TESO in gesprek met netbeheerder Liander over een verzwaring van de stroomaansluiting op de veerhavens.

De walverbinding is vitale infrastructuur die jaarlijks gebruikt wordt door ruim 4 miljoen reizigers en onderdeel uitmaakt van het Nederlandse wegennet. Om in de toekomst over een passende stroomvoorziening te kunnen beschikken onderzocht TESO samen met netbeheerder Liander de mogelijkheden. Hiermee legt TESO de basis om in 2027 desgewenst een besluit te kunnen nemen om een volledig elektrische veerboot aan te schaffen. Of dat besluit dan door TESO genomen gaat worden is afhankelijk van de uitkomst van een onderzoek naar de dan beschikbare voortstuwingsalternatieven.

De werkzaamheden door Liander zullen starten omstreeks 2030. Om een elektrische vloot van TESO mogelijk te maken, is een zwaardere stroomaansluiting noodzakelijk. Netbeheerder Liander onderzoekt welke aanpassingen op de infrastructuur hiervoor nodig zijn. De netbeheerder is blij dat TESO de behoefte voor uitbreiding tijdig aangeeft, zodat in een vroeg stadium de impact en noodzakelijke aanpassingen op het elektriciteitsnet in kaart kunnen worden gebracht.