Stuurhuis Schulpengat naar Maritiem- en Juttersmuseum Flora

In november 2018 is de Schulpengat van Texel naar Galloo (Gent) gevaren. Daar is in zes maanden tijd 99% van het materiaal van het schip gerecycled. Met uitzondering van het stuurhuis. Dit is bewaard gebleven met als doel terug te laten keren naar Texel. Deze week is de intentieovereenkomst met de Stichting Juttersmuseum Texel en het Maritiem- en Juttersmuseum Flora getekend. In 2020 zal het stuurhuis geplaatst worden bij Maritiem- en Juttersmuseum Flora.

 

Stuurhuis Schulpengat ontmanteld

De oorspronkelijk intentie was om het stuurhuis te plaatsen op het museumterrein van Kaap Skil in Oudeschild. Stichting Texels Museum zag af van de mogelijkheid om het stuurhuis op het terrein van Kaap Skil te plaatsen. Kort nadat dit besluit via de media bekend werd gemaakt, bleek hoezeer er op Texel sprake is van draagvlak voor het behoud van het stuurhuis.

Veel interesse

Vrijwel direct hebben meerdere partijen zich tot TESO gewend met voorstellen om het stuurhuis en de tentoonstelling op locaties elders op het eiland open te stellen voor publiek. Naar aanleiding van deze reacties uit de Texelse samenleving is TESO gesterkt in haar voornemen om het stuurhuis voor Texel te behouden. TESO heeft in het voorjaar van 2019 aan de hand van een aantal criteria een ‘short list’ opgesteld met de meest kansrijke opties. 

Na een zorgvuldige afweging van de diverse proposities is op basis van de gevoerde gesprekken met de partijen op de ‘shortlist’ en het daarbij gehanteerde afwegingskader, door de Raad van Commissarissen en directie besloten dat het Maritiem- en Juttersmuseum Flora het meest geschikt is.

Planning

In het voorjaar van 2020 wordt het stuurhuis geplaatst op het terrein bij Flora. Dan beginnen de werkzaamheden om het stuurhuis om te toveren tot een museum. In 2021 zijn het stuurhuis en de tentoonstelling in aanbouw toegankelijk voor bezoekers. Het stuurhuis belooft een bijzondere attractie te worden.

Coronavirus: diverse maatregelen van kracht. Kijk hier voor meer informatie.