Onderhoud aan schepen

De maatregelen om de coronacrisis in te perken blijven voorlopig van kracht. Als gevolg van een sterk afgenomen vraag naar vervoer heeft TESO op 28 maart een aangepaste dienstregeling ingevoerd, waarbij de inzet van één veerboot volstaat. TESO grijpt deze situatie aan om een deel van het onderhoud aan de Texelstroom, dat TESO tijdens een dokbeurt in januari 2021 zou laten uitvoeren, nu zelf uit te voeren. Ook op de Dokter Wagemaker zullen diverse onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.

De minister-president heeft dinsdagavond meegedeeld dat het leeuwendeel van de corona maatregelen van kracht blijft tot 20 mei 2020. Dit betekent in beginsel dat in ieder geval tot die tijd de aangepaste dienstregeling wordt gehanteerd en de inzet van één veerboot op basis van de huidige dienstregeling blijft continueren.

Het aantal reizigers is sinds 15 maart sterk afgenomen. Hierdoor volstaat de inzet van één veerboot ruimschoots om alle reizigers te kunnen vervoeren. Dit biedt TESO de mogelijkheid om deze periode nuttig te gebruiken om onderhoud aan de Texelstroom, dat anders in januari 2021 door derden zou worden uitgevoerd, zelf alvast ter hand te nemen. Het gaat daarbij vooral om schilderen, conserveren en schoonmaken, werkzaamheden waar de klimatologische omstandigheden zich nu juist goed voor lenen. TESO medewerkers van wie de reguliere werkzaamheden gedeeltelijk zijn vervallen vanwege de coronacrisis zullen onder begeleiding van hun collega’s van de eigen onderhoudsdienst deze klus gaan klaren.

Om dit mogelijk te maken komt vanaf woensdag 6 mei 2020 de Dokter Wagemaker in de vaart. De Texelstroom wordt dan afgemeerd aan de onderhoudskade op ’t Horntje om de onderhoudswerkzaamheden te starten.

Coronavirus: uurdienstregeling en COVID-19 maatregelen van kracht. Kijk hier voor meer informatie.