Jaarlijks onderhoud Texelstroom

De Texelstroom is op dinsdag 5 januari na een spoedig verlopen reis aangekomen in het scheepsdok van Damen Shiprepair in Amsterdam. Hier worden de komende twee weken diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. 

In het scheepsdok van Damen is het schip drooggezet voor een zogenaamde ‘knip- en scheerbeurt’. Dit houdt in dat het onderwatergedeelte wordt schoon gespoten en de scheepshuid, schroeven, ankers en ankerkettingen en overboord afsluiters worden geïnspecteerd. Vervolgens wordt er een laagje aangroeiwerende verf op gespoten om te voorkomen dat het schip aangroeit met mosselen en pokken. Dit is van belang voor de scheepsweerstand wat het brandstofverbruik laag houdt.

In de machinekamers is ABC begonnen met een 12.000 urenbeurt aan één van de twee dual fuel motoren. Verder zullen tal van preventieve onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, zoals onderhoud aan de elektrische installaties, de veiligheidsmiddelen en -installaties, branddetectie- en bestrijdingsinstallaties. Ook de hydrauliekinstallatie van de rijdekdeuren en de CNG installatie krijgen een grote onderhoudsbeurt. Rond 15 januari keert de Texelstroom terug naar ’t Horntje waar de werkzaamheden aan de onderhoudskade worden voortgezet. 

De onderhoudswerkzaamheden zijn gepland tot 4 februari. De Dokter Wagemaker vaart in deze periode als dienstboot. Er zijn de komende weken geen extra afvaarten gepland. Vervoerders van gevaarlijke stoffen kunnen contact opnemen met TESO om een geschikt tijdstip voor vervoer te bespreken.

Coronavirus: diverse maatregelen van kracht. Kijk hier voor meer informatie.

Ons kantoor op Texel is tot en met 9 februari gesloten.