TESO, C-Job Naval Architects en Bakker Sliedrecht ontvangen Institute Branch Award

Afgelopen dinsdag 4 juni mochten Rint de Vries (TESO), Tim Vlaar (C-Job Naval Architects) en Paul Bracké (Bakker Sliedrecht) op de Technische Universiteit in Delft het “Institute Branch Award” in ontvangst nemen uit handen van Arthur Vrijdag, president van IMAREST (Institute of Marine Engineering, Science & Technology Benelux Branch).

De betrokken partijen ontvingen de Award voor hun presentatie die zij in februari 2018 hebben verzorgd voor een publiek bestaande uit wetenschappers en scheepsbouwkundig ingenieurs. Allen zijn nauw betrokken geweest bij het ontwerp van de Texelstroom: Paul Bracké als Manager Technology bij Bakker Sliedrecht en bedenker van het basisontwerp voor de innovatieve elektrische installatie van de Texelstroom, Tim Vlaar als Technical Director bij C-Job en betrokken bij het ontwerp van het schip en installaties van de Texelstroom en Rint de Vries was als adviseur betrokken bij het nieuwbouw team van TESO. 

Het is een groot compliment dat de relevantie en betekenis van de lezing zo hoog is gewaardeerd door IMAREST. Door het delen van ervaringen en kennis op dit podium is door TESO, C-Job en Bakker Sliedrecht een steentje bijgedragen aan het proces dat leidt tot een verduurzaming van de scheepvaart. De presentatie werd door IMAREST als beste lezing van 2017/2018 beoordeeld. Na de uitreiking van de Award was er gelegenheid om kort de huidige situatie en stand van zaken met betrekking tot de Texelstroom te schetsen. Dit werd door de aanwezigen zeer op prijs gesteld.

Coronavirus: uurdienstregeling en COVID-19 maatregelen van kracht. Kijk hier voor meer informatie.