Texel CO2 neutraal in 2020

Als onderdeel van de leergang “systeem integratie” heeft een groep studenten van TU Eindhoven zich bezig gehouden met “Texel CO2 neutraal in 2020”. Een zestal studenten, afkomstig uit Indonesië, India, Mexico en Nederland heeft zich gericht op de transportmogelijkheden naar Texel.

De mogelijkheid voor een brug of tunnel werd al snel uitgesloten, omdat de inwoners van Texel geen vaste verbinding willen, onder meer uit oogpunt van veiligheid en om het gevoel van vakantie op het eiland te behouden. De verduurzaming van de veerverbinding tussen Den Helder en Texel is verder onderzocht en wordt ook door TESO als belangrijk ervaren. Het onderzoek heeft zich gericht op energiebesparing van aanwezige systemen en de integratie van duurzame energiebronnen. Bij de bestaande systemen zijn onderzocht: het gebruik van lichtsensoren, vervangen bestaande verlichting door LED lampen en toepassing van een warmtepomp voor klimaatbeheersing. Als duurzame energiebron is gekeken naar toepasbaarheid van zon en windenergie,toepassen van een z.g. kite generator (opwekken electriciteit met een vlieger) en het gebruik van alternatieve brandstoffen zoals (bio)LNG, waterstof en methanol, voor vervanging van diesel. Conclusie is dat TESO al veel doet aan duurzaamheid.

Zo is TESO bezig met een proef met LED verlichting en wordt bio diesel toegevoegd aan zwavelarme gasolie. Het gebruik van (bio) en waterstof wordt nu nog beperkt door het ontbreken van een distributienetwerk en wettelijke regels, terwijl de kite generator technologie nog niet praktisch toepasbaar is.