Brandstofbesparing door XMILE

TESO voegt aan haar dieselolie een kleine hoeveelheid van het additief XMILE toe. XMILE is een product dat middels nano-technologie enzymen wint uit boombladeren. Het is dus een van oorsprong geheel natuurlijk additief met een biochemische werking. XMILE zorgt voor een betere verbranding van de brandstof in de cilinders van de dieselmotoren.

TESO heeft het product uitvoerig beproefd in één van de twee identieke machinekamers van de Dokter Wagemaker. Het opgewekte vermogens en brandstofverbruik van beide machinekamers werden na geruime tijd met elkaar vergeleken. Uit deze vergelijking bleek dat de motoren in de machinekamer met XMILE ongeveer 6 à 7% minder brandstof hadden verbruikt om hetzelfde aantal kilowatturen op te wekken als de motoren in de andere machinekamer.

Op basis van deze uitkomst is TESO dit additief ook in de andere machinekamers van haar schepen gaan gebruiken. Hiermee wordt op jaarbasis een besparing gerealiseerd van ongeveer 300.000 liter dieselolie! Naast deze vermindering in het brandstofverbruik wordt de uitstoot van de CO2 verminderd met 6%. Daarnaast is de uitstoot van de NOx en CO (koolmonoxide) gereduceerd met respectievelijk 9% en 32% en de uitstoot van roetdeeltjes zelfs met 40%. De vermindering van NOx, CO en roet is belangrijk voor nu, de vermindering van CO2 is voornamelijk van belang voor de toekomstige generaties. TESO streeft met het gebruik van XMILE naar een duurzame leefwereld voor nu en in de toekomst.