TESO en Duurzaamheid

TESO vaart dagelijks door het prachtige, maar kwetsbare Waddengebied. Daarom streven wij naar een verdere verduurzaming van ons dienstverlening. Zo heeft TESO in 2007 als eerste rederij ter wereld aan boord de relatief schone GTL diesel gebruikt. Dit was een geslaagd experiment gericht op de verduurzaming van transport door gebruik van milieu- en klimaatvriendelijke brandstoffen.

Sinds 2008 is TESO er in geslaagd om 30 procent CO2 neutraler te varen, dankzij het gebruik van biodiesel en het brandstofadditief Soltron. Aan boord van de Dokter Wagemaker wordt, als gevolg van het plaatsen van waterloze urinoirs, op jaarbasis 150.000 liter drinkwater bespaard. TESO zal richting de toekomst meer stappen ondernemen om de activiteiten verder te verduurzamen.