Bestuur en Toezicht

Het bestuur van TESO bestaat uit een Raad van Commissarissen en directie, momenteel bestaande uit één directeur. TESO valt als NV onder het wettelijke regime van de structuurvennootschap.  De Raad van Commissarissen, vijf leden in totaal, houdt het toezicht en adviseert. Deze commissarissen worden benoemd door de ruim 3.100, voornamelijk op Texel woonachtige, aandeelhouders die veelal zelf gebruiker zijn van de veerdienst. Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders leggen directie en Raad van Commissarissen verantwoordelijkheid af voor het gevoerde beleid, worden de aandeelhouders geïnformeerd over de bedrijfsontwikkeling en bestaat voor de aandeelhouders de mogelijkheid om tijdens de rondvraag specifieke zaken aan de orde te stellen.

De directie stuurt het stafteam aan, dat zich bezig houdt met de veerverbinding en alles wat daarbij hoort: operationele taken, technische zaken, de horeca en administratieve werkzaamheden.

TESO staat voor transparantie: hieronder kunt u onze jaarcijfers en diverse overige bestuurlijke gegevens downloaden. TESO hanteert vrijwillig de regels zoals opgesteld voor beursgenoteerde vennootschappen door de onafhankelijke commissie Tabaksblat.

 

Boek Theo Hoogerheide - Een eigenwijze visionair uit Oudeschild – Theo Hoogerheide directeur TESO 1974-1994

 

 

Jaarverslagen

TESO Journaal