Eerste reactie TESO op aangekondigde BTW maatregel

 

Vorige week is de Miljoenennota verschenen. Daaruit blijkt dat het Rijk in de begroting voor 2018 e.v. structureel rekent met een extra belastingopbrengst van 3 miljoen euro per jaar, te realiseren op de Waddenveren. Indien dit doorgaat, dienen de rederijen dus jaarlijks 3 miljoen euro door te berekenen aan de gebruikers van de veerdiensten. Deels aan de ongeveer 24.000 inwoners van de eilanden, deels aan de toeristen, forenzen en overige gebruikers van de veren.

Gegeven het relatief kleine aantal inwoners, zal het per gemiddelde eilandbewoner jaarlijks al snel om een door te belasten bedrag gaan waarvoor in een supermarkt de boodschappentas royaal gevuld kan worden. Voor forenzen kunnen de bootkosten zelfs oplopen met honderden euro's.

Het is niet redelijk dat een eilandbevolking die zelf met eigen veerboten een betaalbare verbinding met het vaste land organiseert, geconfronteerd wordt met een extra belasting. Het draait hier om de levensader van Texel. De afhankelijkheid van de Texelse samenleving van haar walverbinding is groot. Om die reden heeft de bevolking hier de eigen veerdienst TESO opgericht, met als doel te zorgen voor een optimale bereikbaarheid.

TESO is dan ook blij dat de eilandbesturen en andere rederijen, indien nodig, willen strijden tegen dit voornemen van het Ministerie van Financiƫn. Van het Rijk mag worden verwacht dat het publiekelijk een redelijke inspanning levert richting Europa om tot de afspraak te komen dat in deze situatie geen belastingverhoging zal worden doorgevoerd.

 

 

 

maandag 25 september, 12.00 uur